torsdag, december 29, 2011

Årets lokala politiska kovändning

I mars 2003 föreslog Folkpartiet, genom dåvarande kommunalrådet Kenneth Nilsson, i en motion till kommunfullmäktige i Kungsbacka, att kommunfullmäktige skulle uppdra åt kommunstyrelsen att utreda en eventuell ny lokalisering av idrottsplats för Kungsbacka centralort.
Det vill säga flytta Tingbergsvallen till t.ex idrottsområdet vid Inlag. Marken där Tingbergsvallen ligger skulle passa bra som ett nytt centralt bostadsområde. 

Ungefär ett år senare på kommunfullmäktiges februarisammanträde 2004 så beslöt fullmäktige att motionen avslås med hänvisning till att kommunen inte har för avsikt att flytta idrottsanläggningen från Tingbergsvallen. Folkpartiet fick inget stöd för denna idé.

Men hösten 2011 finns plötsligt en flytt till Inlag med i Fritids skisser och Fritidsnämndens moderate ordförande Kjell-Åke Andersson lanserar idén att flytta idrottsplatsen.


Det måste betraktas som årets lokala politiska kovändning. Välkommen i gänget.

Inga kommentarer: