onsdag, december 28, 2011

Varför är Folktandvården i Halland så billig?

Dagens Nyheter redovisar idag en undersökning som visar att Folktandvården i Halland är billigast i Sverige när det gäller tandvård som ges av Folktandvården.

Tandvården ligger under Närsjukvården inom Region Halland där jag är ordförande.

Varför är Folktandvården i Halland så billig?

Finns flera orsaker. Folktandvården har funnits i rätt billiga lokaler.  Man har haft förhållandevis billig utrustning och har också ett krav på sig att inte göra vinst.

Förhållandevis billig utrustning innebär inte dålig eller undermålig utan att den är långt avskriven.

Detta har inneburit att Folktandvården visat överskott. Regionfullmäktige beslöt att inte höja taxan 2011 och bara med 1,4% 2012. Men det får konsekvenser.

Problemen ser vi när kliniker skall förnyas. Lokalen blir dyrare. I t.ex Hyltebruk gick man in  i helt nya lokaler vid Vårdcentralen. Hela utrustningen förnyas.

När detta sker så blir det svårt att få verksamheten på den förnyade kliniken att gå ihop.

Samma gäller givetvis om ny klinik skall öppnas. Därför finns i planerna bara en ny klinik, i Kungsbacka som skall öppna 2013.

Driftnämnden Närsjukvård äger inte frågan om hur taxorna skall se ut och vilka belopp som skall gälla. Detta ärende bereds av Hälso - och sjukvårdsstyrelsen och beslutas av Regionfullmäktige.

Vi har givetvis en dialog med denna styrelse och tandvården har varit uppe flera gånger på de regelbundna möten vi har.

Folktandvården har i ett växande Halland givetvis behov av att både förnya kliniker och kanske öppna fler.

Skall detta ske måste taxorna anpassas till övriga Sverige. Jag har förhoppning om att den positiva dialog vi har med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen kommer innebära en fortsatt satsning på Folktandvården i Halland, men då förmodligen också med en anpassning till de taxor som finns i övriga Sverige.

DN2 3Inga kommentarer: