tisdag, juni 04, 2013

Striden om Varlaskogen blossar upp igen

Varlaskogen är en del av centrala Kungsbackas gröna lungor. Mellan bostadsområdena i Varla och motorvägen.

Många har blickat emot den för exploatering.

När kommunfullmäktige i Kungsbacka tog den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad lyssnade man delvis på opinionen. Delar av den exploatering vissa ville ha försvann men det finns fortfarande kvar område som kan exploateras i södra delen av skogen.

Folkpartiet har varit konsekventa och sagt nej till exploatering i hela Varlaskogen. 

Nu blossar striden upp igen. Ett företag har gått in och begär planläggning av ett område nord/nordväst av skogen. Man vill ha 90 bostäder och verksamheter.

Denna ansökan måste avslås, därför skogen behövs för rekreation och Kungsbacka har andra bra platser att bygga bostäder på så att man inte behöver offra en skog.

Byggande i skogen var också en lokal valfråga 2010.  Folkpartiet drev ett nej och ökade med 5,46% i kommunvalet. T.ex Centerpartiet, som ville ha byggnation, halverades. (Varla Norr valdistrikt)

Vi är flera lokala folkpartister som bor i Varla och nyttjar skogen regelbundet. Vi kommer fortsätta att stå  för våra vallöften.

Då trodde jag vi stoppat tankarna på byggnation. Nu lär det bli ny lokal valfråga 2014.

PS! Bilden visar var exploatören vill bygga. Tryck på den så blir den större. DS!
Inga kommentarer: