onsdag, september 12, 2007

Kungsbacka inför vårdnadsbidrag

Enligt Radio Halland inför Kungsbacka vårdnadsbidrag nästa år. Jag kan väl, med viss insyn, gissa att de inte har så fel.

Enligt Dagens Nyheter så inför också de flesta kommuner i Stockholmsregionen vårdnadsbidrag.

Med den stora inflyttningen som sker till Kungsbacka, och därmed tryck på plats inom barnomsorgen, blir vårdnadsbidrag ytterligare ett alternativ.

Vårdnadsbidraget innebär också valfrihet.

Som jag skrivit tidigare tror jag inte många kommer att nyttja det upp till barnet är 3 år. Men kanske får vi se fler föräldrar som förlänger tiden innan barnet skrivs in på daghem med 5-6 månader.

Blir vårdnadsbidraget ett framgång i alliansstyrda kommuner kommer pressen bli hård på vänsterstyrda kommuner att införa det.

1 kommentar:

stefan_harneback sa...

Hej!
Jag kan bara instämma med det Mats Fält i Tyresö komun säger, varför knyta detta

bidrag till barnets ålder?
Detta bidrag vore mycket mer perfekt att ge från barnet är 0 år. Då skulle man

kunna använda detta för att erätta den möjlighet föräldrar har att som idag ta

ut erättningsfri föräldraledighet första året för att på så sätt spara

föräldradagar tills barnet blir äldre.
Personligen, och jag tror många med mig, tycker nog första året är viktigast att

ha barnet hemma full tid och som det är idag också enda sättet då det är en

ettårsgräns på många dagis. Sedan kan föräldraledigheten/föräldrapennningen tas

ut senare då barnet är större och då även lättare att ha för fadern. Under

första året är barnet väldigt knutet till mamman pga amning etc.
Detta tycker jag skulle vara mycket bättre!
Sedan kan ju vårdnadsbidragets storlek på 3000 skr oskattade pengar också

diskuteras. Kanske i lägsta laget men betydligt bättre än inget val alls.
Stefan Harnebäck ..
---