tisdag, oktober 30, 2007

Vårdgaranti i akutsjukvården i Halland

Folkpartiet i Halland skrev en motion för någon månad sedan om vårdgaranti i akutsjukvården.

Idag får jag och Bengt Eliasson publicerat en artikel i ämnet på ledar- och debattsidan i GT.

Kan läsas här.

Och i sin helhet nedan.

Akut brist på vårdgaranti

Hulda som nyss fyllt 91 bor på ett äldreboende. En lördagskväll upptäcker personalen att Hulda inte mår så bra. Sjuksköterskan som är i tjänst blir orolig och vill att en läkare ska titta på Hulda. Men ingen läkare finns i tjänst.
Personalen ringer efter en ambulans. Hulda får lämna äldreboendet och åka till akuten.

På akuten är trycket hårt. Väntrummet är fullt med människor som söker vård och inte haft ett alternativ till akutsjukvården. Efter sju timmar har Hulda fortfarande inte kommit in till läkare.

Scenariot känns säkert igen av många även om inte Hulda finns i verkligheten. Men är det så vi ska ha det?

Finns det någon okänd lag som säger att det alltid ska vara kö på akuten? Är väntetider på akuten, för ung som gammal, på 10-12 timmar acceptabla?
Vi tycker inte det. Därför har folkpartiet i Halland lagt en motion där vi föreslår att det i Landstinget Halland införs en vårdgaranti för akutsjukvård.

Tillgänglighet är ett ord som ofta används inom sjukvården. Man ska kunna få kontakt med sin vårdcentral samma dag och få att träffa en läkare inom sju dagar. Vårdgarantin ger också patienten rätt att inom tre månader få träffa en specialist.
Men för akutsjukvården existerar inga garantier. Vi är mycket förvånade över att den glömts bort när man infört vårdgarantier i Sverige.

I andra länder som Storbritannien har man sett det naturligt att inkludera akutsjukvården i vårdgarantin.
Inom fyra timmar från det att patienten skrivs in ska han ha fått behandling, eller blivit överflyttad till avdelning eller annan behandling.
Målet är att klara 98 procent av patienterna inom denna tid. Men givetvis finns det tillfällen då man måste göra undantag. Händer det en stor olycka, så kan man inte alltid uppfylla garantin.

Man kan heller inte snabbehandla en patient bara för att klara vårdtiden. Mår patienten bäst av att fortsätta att behandlas på akuten ska man stanna kvar där, även om garantin inte uppfylls.
Hur ska det gå till att införa en vårdgaranti för akutsjukvården?

Vi har många idéer, men det är viktigt att vi som politiker inte börjar detaljstyra och tala om hur beslut ska genomföras. Vi ska tala om vad vi förväntar oss, och de som arbetar med dessa frågor ska beskriva hur de ska genomföras och vilken kostnad man får.

Det är på tiden att besök i akutsjukvården omfattas av vårdgaranti. Vi ska arbeta för att den blir verklighet i Halland. Men vår förhoppning är att en vårdgaranti i akutsjukvården blir en del också av den nationella vårdgarantin.


Bengt Eliasson (fp)
Gruppledare i Landstinget Halland

Tommy Rydfeldt (fp)
Ledamot i styrelsen för landstingsservice
Landstinget Halland
.

Fler länkar om sjukvård och akuten: Sydsvenskan,DN,Dagens Medicin 1 , 2, 3 ,GP,Kvällsposten.

Inga kommentarer: