måndag, juli 14, 2008

Rödgröna regeringen i gungning

Norge är intressant att följa. Där har en röd-grön regering suttit i tre år. En koalition mellan Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti (SV) och Senterpartiet.

Det senare var tidigare ett borgerligt parti men har numer klivit över till vänstersidan. Dock utan större opinionsframgångar.

Denna koalition har haft svårt att effektivt regera. Utrikespolitiken är en ständig problemfråga där SV normalt driver en egen linje.

Ekonomin är en annan fråga. SV har finansministerposten och det sitter ju i partiets ryggmärk att skatter skall höjas inte sänkas. Och när nu oljepriset stiger och med det bensin priset så höjer man bensinpriset.

Senterpartiet har också haft ledarproblem som gjort att en opinionsmätning visade att partiet skulle ramla ur stortinget.

De har inte funnits risk för att regeringen skall spricka utan snarare har man undvikt att ta viktiga beslut. Speciellt i frågor man är oense om.

Lars Ohly har varit i Norge och han har sett de problem dessa tre har haft att regera ihop.

Hans ovilja att skriva ihop sig innan valet har säkert präglats SV:s svårigheter i Norge.

Att skriva ihop en regerings- förklaring där både SV och Senter- partiet skall vara nöjda är lika svårt som att skriva ihop en där både (v) och (mp) är med.

Vänsterpartiet kommer precis som SV vara tvunget att kompromissa i grundläggande frågor och då är det bättre att göra det efter ett val, med fyra år i regeringen, än före ett val då väljarna direkt kan straffa partiet.

SV har sedan valet 2001 halverats i opinionen och sedan valet 2005 tappat en tredjedel av väljarna. Arbeiderpartiet har tappat 5-8% (beroende på mätning) sedan 2005 och Senterpartiet balanserar på 4 % spärren.

Det gör att vissa mätningar visar att idag skulle Fremskrittspartiet (Frp) bli Norges största parti med över 30 % och kunna bilda en majoritetsregering enbart med Høyre. Partiets ledare Siv Jenssen skulle bli Norges statsminister.

Høyre är det enda borgerliga parti som kan tänka sig samarbeta med Frp. Och får inte Frp och Høyre egen majoritet kan det bli svårt att bilda en regering i Norge som kan regera. Frp i minoritet skulle säkert flera partier vilja göra livet surt för.

PS! Bilden är på Stortingets i Oslo DS!


Svd

Inga kommentarer: