måndag, juli 14, 2008

Svälj prestigen, lyssna och backa.

Tre f.d. folkpartiledare och fyra (fp)riksdagsmän uppmanar idag regeringen på DN debatt, som de skriver:

”lyssna på folkets kritik, ta ett steg tillbaka och öppna för en förutsättningslös diskussion.”.

Ett mycket tungt inlägg i debatten. De fyra riksdagsledamöterna får svårt att inte motionera om ett avskaffande av lagen och de tre f.d. folkpartiledarna är inte vilka som helst.

Ola Ullsten (bilden) är f.d. statsminister och Bengt Westerberg är f.d. vice statsminister.
Man gör en mycket balanserad och bra analys av FRA lagen.

Här är ett bra avsnitt:

”Det grundläggande problemet med FRA-lagen är att även icke brottsmisstänkta enskilda individer kommer att få telefonsamtal, mejl och sms analyserade av en myndighet vars verksamhet inte går att granska. Därmed strider den mot grundläggande liberala värderingar.”

Nu är det dags för regeringen att svälja prestigen och göra som artikelförfattarna skriver. Lyssna och dra tillbaka förslaget.

Sverige behöver både underrättelsetjänst och signalspaning men inte på det sättet som FRA lagen är utformat.

Det bästa med FRA debatten är att många äntligen börjat reagera mot inskränkningar i den personliga integriteten.

Runt hörnet lurar nya sätt att övervaka oss. Transponder i bilen som ser om vi kör för fort. Att vi alla skall DNA testas osv.

Förhoppningsvis blir denna debatt tillfället då vi satte ner foten och sa att nu är det nog. Och att argumentet ”den som har rent mjöl i påsen har inget att frukta” ,försvinner för gott.

AftonblSvdSvd2HDSydsv

1 kommentar:

Farmorgun sa...

Klokt sagt! Jag tycker mig se att riksdagsledamöter med militär bakgrund fått alldeles för stort inflytande i partipolitiken. I deras värld är en ledare en person som kan få soldaterna att inse att de gör klokt i att lyda order.