onsdag, juli 27, 2011

Oroande rapporter om Hallands sjukhus

Enligt tidningarna Hallandsposten och Hallands Nyheter, har underskottet för de tre sjukhusen (Halmstad, Varberg och Kungsbacka), som gemensamt kallas Hallands sjukhus, ökat de senaste månaderna. Nu är prognosen ett underskott på 128 miljoner. Tidigare rapporter pekade på 93 miljoner.

Det är oroande att verksamheten tycks vara i fritt fall och påverkar givetvis hela Region Hallands ekonomi.

Underfinansierat och det behövs skattehöjningar kommer säkert att framföras av flera. Men det viktigaste är nu att se orsakerna till varför underskottet bara fortsätter att öka.

Om vi höjde skatten och tillförde 130 miljoner till sjukhusen kan man då garantera att verksamheten inte går med underskott 2012? Eller skulle vi om ett år stå med både underskott och en genomförd skattehöjning med krav på nya skattehöjningar?

Budgeten för 2012 skulle ha tagits av Regionfullmäktige i september men beslutet är nu uppskjutet till november.

Förhoppningsvis har man då lyckats få stopp för ökningen av underskotten och kan se orsakerna.

Det är inte heller acceptabelt att annan verksamhet som håller sin budget skall behöva spara 2012 därför att sjukhusen tappat kontroll över ekonomin.

SR Halland

Inga kommentarer: