lördag, januari 12, 2008

Helst skall det förbjudas

En viktig hörnsten i den socialdemokratiska ideologin är ” Det inte alla kan få skall inte vara tillåtet och helst skall det förbjudas.”

Det är bland annat detta som styr socialdemokraternas motstånd mot friskolor.

De flesta av dessa skolor upplevs bättre än kommunala skolor av elever och föräldrar. Man upplever att utbildningen ger mer.

Naturligt vore ju att se till att de kommunala skolorna blir lika bra. Men inte.

Kraften läggs på att göra livet surt för friskolorna på olika sätt.

Och helst skulle de förbjudas. Det är bättre att fler får sämre utbildning eftersom inte alla kan få det.

Det är samma ideologi som styr deras tankar om vård på grund av en försäkring. Hindra sjukhus som också tar landstingets patienter att vårda sådana. Helt enkelt förbjud det eftersom alla inte kan få det.

Att det minskar landstingets köer och kostnader är ointressant.

Senaste är nu att man skall förbjuda friskolor att ta emot frivilliga,observera frivilliga, bidrag.

Hoppet är ju att det skall försämra friskolorna och därmed dess utbildning så antalet friskolor minskar,

Socialdemokratiska förbudspartiet kan man alltid lita på.

SvdDagen

Inga kommentarer: