måndag, januari 07, 2008

Vårdval ökar effektiviteten och valfriheten

Landstinget Halland var först i Sverige 2007 med så kallat kundval, Vårdval Halland, när det gäller primärvården.

Kort beskrivet så fungerar det så att alla vårdcentraler, privata som landstingsdriven, ingår i ett kundvalssystem.

Varje medborgare i Halland har en vårdpeng. Man väljer sedan vilken vårdcentral man vill tillhöra och den vårdcentralen får sedan pengarna. Är man inte nöjd byter man central och pengarna flyttas till din nya central.

Om den vårdcentral du tillhör inte har tid och kan ge dig vård kan du söka vård på annan central och den du tillhör får då betala för besökte. Detta stimulerar till att försöka förbättra tillgängligheten. Och om du remitterar patienter för att slippa vårda får du avdrag på vårdpengen. Tillgänglighetsmålet är 80 %.

Ingen vårdcentral får tacka nej till en patient för att den kostar för mycket.

Intressant var att Vårdval Halland infördes i bred enighet. Endast (v) och pensionärspartiet var emot.

Det är inte okontroversiellt att införa ett system som flyttar makten till patienterna.

Från politiker och de som arbetar i vården.

Givetvis har politiker det övergripande ansvaret. Man lämnar inriktningsbeslut på vad som skall göras och finansierar. Professionen har sedan att genomföra dessa beslut. Hur en patient vårdas är inget politikerbeslut utan något läkare och patient måste diskutera fram.

I vissa situationer ligger givetvis beslutet helt på den som ger vård.

Att ge mer makt till patienten är alltid kontroversiellt. Därför både politiker och vårdorganisationen måste lämna ifrån sig makt.

I Landstinget Halland finns det inget remisstvång. Man kan söka öron-näsa-hals läkare utan att först gå via allmänläkare. Att ge patienten denna makt minskar givetvis professionens och politikers makt. Och alla gillar det inte. Vänsterpartiet i Halland har via en motion försökta att stoppa remissfriheten men givetvis misslyckats.

Om en vårdcentral, privat eller landstingsdriven, driver någon slags löpandeband vård där målet är att träffa så många patienter som möjligt, kommer kvalitén bli lidande och de kommer snabbt att förlora patienter till andra centraler.

En framgångsrik vårdcentral måste balansera effektivitet med kvalité.

En annan stridsfråga är om patienten skall ha makten att välja central.

Flera röster ifrågasätter patientens ”kompetens” att välja. Jag tror det handlar om att man på vårdcentraler i allt för stor grad utgått från den medicinska vård man lämnat. Den har kommit i centrum och det är inte fel. Men sedan har man glömt tillgänglighet, bemötande och andra frågor som också är viktiga för patienterna.

De som kommit fram, fått en tid och fått vård har varit nöjda. Men de som aldrig får en tid eller möts av automatiska telefonsvarare eller i bästa fall en stressad sköterska, som bara sagt vi har inga tider, hur har de upplevt vården? Ofta mycket negativt.

Den som väljer vårdcentral i framtiden kommer att bedöma helheten vilket givetvis gör att skall man överleva som vårdcentral får man försöka ändra synsätt och vara medvetna om att patientens val bygger på olika saker.

Alla patienter förstår inte att vissa vårdcentraler tycks ha öppet när de som jobbar där vill jobba och inte när patienterna önskar besöka dem. Att ha öppet enbart vardagar och stänga efter lunch på fredag är knappast ett sätt att få fler patienter.

Vårdval Halland saknar en sak som är viktigt. Valet borde bygga på listning hos en enskild läkare och inte som nu vårdcentral. Vi i folkpartiet var medvetna om detta men att som först i landet dra igång ett kundvalssystem som ingen provat var en stor sak i sig. Men vårt mål är att när systemet satt sig, det är ju bara lite över 1 år gammalt, så skall lisningen ändras till läkare.

I Halland finns det en vårdpeng som helt följer ålder. I andra landsting har man olika ersättningsmodeller men grunden är samma att patienten får valfrihet.

Senast infördes Vårdval I Stockholms län. Svd skriver om detta i dagens tidning.

Jag är medveten om att inget system är perfekt i början men det är mycket bättre än det gamla systemet. Och undan för undan kan man justera i modellen när man får erfarenheter och utfall som är svåra att se från början.

Vården har haft planekonomi och varit budgetstyrd. Den som håller budget är effektiv.

Nu kommer patientens synpunkter på vården, bemötande och tillgånglighet i centrum vilket är främmande för många. Men oerhört nyttigt.

Uppdatering 8/1

Jag har läst en del vänsterbloggar med anledning av Svenska Dagbladets artiklar om Vårdval Stockholm. Och idag kan man läsa i Dagens Arena ett angrepp av Björn Elmbrant på idén med kundval/vårdval.

Alla bloggare och Björn Elmbrant har en sak gemensamt. Man vet inte vad man talar om.

Eftersom ord som konkurrens och valfrihet används så gör det ont i ryggraden för dem och då måste det vara fel.

Man har fel fakta, gör fel påståenden, och drar slutsatser utifrån sina egen felaktigheter.

Vårdval Halland genomfördes i samarbete mellan alliansen, socialdemokraterna och miljöpartiet.

Är (s) och (mp) i Halland en del av högern? Hur kan dessa två partier tycka att kundvalsmodellen är bra? Vore intressant att få en förklaring…..

Björn Elmbrant inlägg är bara okunnigt svammel.

Det bevisar han när han avfärdar Hallands modell med följande:

"Men resultatet (i Halland min anm.) är bland annat att utskrivningen av antibiotika i Halland är högst i Sverige. Tio minuter per patient innebär alltså risker för vanvård."

Utskrivningen av antibiotika har inget med Vårdval Halland att göra och vad får han från att läkarbesöken är 10 minuter per patient?

Vanvård? Borgerligt styrda Landstinget Halland brukar vara bäst eller i toppskicktet i de flesta vårdmätningarna. Kan det bero på att de borgerliga alltid styrt här?

Elmbrant och bloggarna kan inte vad det handlar om utan kritiken utgår inte från fakta utan vad ryggraden säger, ja och då blir det så fel.

Och väldigt enkelt för mig och andra att bemöta. Finns inget som är så enkelt som att debattera mot okunniga personer som inte bryr sig om fakta.

Inga kommentarer: