tisdag, januari 01, 2008

Korkad KU anmälan

Riksdagsledamoten Monica Green (s) har KU anmält socialminister Göran Hägglund (kd)

Hon skriver:

”Därför vill jag att KU prövar om Göran Hägglund sätt att styra Apoteket AB i ärendet gällande bolagets samarbetsplaner med Medco är i enlighet med gällande lagar och styrdokument.”

Det är den sortens anmälningar som bara tar värdefull tid från arbetet i KU och riksdagen.

Ibland anklagar man regeringen för att inget göra men när nu Göran Hägglund agerar då är det ministerstyre. Hur skall man ha det?

Apoteket är en fråga där socialdemokraterna av någon underlig anledning hukat i många år. Ett statligt monopol med dålig service.

Underliga öppettider, långa väntetider och senaste påfundet är att har man många recept får man inte de expedierade när man kommer fram. Istället får man sätta sig på nytt och vänta. ”Min kollega expedierar dessa” blir svaret.

Varför försvarar (s) detta misslyckade monopol?

Apoteket är ett bolag i behov av konkurrens som jag inte är säker på att man klarar. Och man är säkert osäkra själva. Därför har projektet kring att samarbeta med Medco kommit fram.

Men vems ärenden går Apoteket? Ledningens som vill ha jobben kvar?

I detta läge är det väl fullt naturligt att socialministern meddelar Apoteket, statens eget bolag, vilka planer regeringen har och vad man kommer att göra om Apoteket går vidare med sina planer.

Sedan får ju Apoteket dra sina egna slutsatser och det gjorde man.

Dessutom representerar ju socialministern faktiskt ägarna.

Att Monica Green (bilden) får detta till ministerstyre och lämnar in en KU anmälan är inte bara dumt, det är korkat.


Trackback

Inga kommentarer: