torsdag, februari 07, 2008

Rimligt ställa krav vid anhöriginvandring

Regeringen har idag lämnat ett utredningsuppdrag som skall titta på frågan om anhöriginvandring.

Såhär skriver man i pressmeddelande:

”Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag som innebär att ett försörjningskrav som villkor för anhöriginvandring införs. Syftet är att stärka arbetslinjen - låta integrationspolitiken gå från passivt mottagande till att fokusera på aktivt arbete för jobb - och öka förutsättningarna för integration.”

Det är lätt att instämma.

Den 14 november förra året presenterade folkpartiet ett förslag i den riktningen.Jag skrev om det då.

Partisekreterare Erik Ullenhag och integrationsminister Nyamko Sabuni föreslog:

”Försörjningskravet ska innebära att den som vill ta hit anhöriga först ska ha ett arbete och kunna försörja sig själv. Inkomsten ska vara av permanent natur. Dessutom ska det finnas tillgång till ett eget boende av godtagbar standard. Samtliga internationella konventioner och åtaganden som Sverige förbundit sig till ska fullföljas."


Givetvis skall det och kommer att finnas undantag men det får utredningen givetvis titta på.

Grundregeln måste vara att vill man ha hit en anhörig skall man ha ett arbete och kunna försörja sig själv.

Egentligen inget konstigt.Samma kräver vi av svenska medborgare och personer bosatta i landet. Även där finns det undantag då samhället tar över försörjningsansvaret

SvdDNAftonHDSvd2

Inga kommentarer: