måndag, mars 03, 2008

Okunnig Mona förlorade mot Filippa

Mona Sahlins styrka har ju aldrig varit att komma med lösningar på problem. Hennes styrka har varit att ställa frågor och gör påståenden, så kallade "oneliners" utan substans.

Vem minns inte hennes vackra ord om småföretagare? Men hände något när hon var biträdande näringsminister? Hon pratade vackert om integration som ansvarig minister. Men hände något? Hur utvecklades bostadspolitiken under hennes tid som samhällsbyggnadsminister? Inte heller här hände något.

Nu tror hon och de socialdemokratiska strategerna felaktigt att det är sjukvården som skall ge dem röster. Enligt min mening en felaktig strategi. De marginalväljare som man behöver i storstadsregionerna gillar valfrihet, vårdval och privata alternativ. De som är emot valfrihet och privat vård har man redan och de röstar inte på alliansen.

Grundproblemet för (s) är ju att de sjukvårdsköer och problem i vården, som finns idag, växte under 12 socialdemokratiska år vid makten. Varför gjorde (s) inget då? Deras trovärdighet är låg.

När det gäller kundval/vårdval så är det något som socialdemokraterna i grunden är väldigt splittrade om.

Vårdval/kundval när det gäller vårdcentraler var först i Halland under namnet Vårdval Halland. Detta beslut togs i full enighet mellan alliansen och socialdemokraterna. Har Mona Sahlin missat det?

- Följer pengarna patienten så får det till följd att läkarna behandlar fortare för att hinna med fler patienter, sa Mona Sahlin i debatten igår i SVT:s Agenda mot Filippa Reinfeldt.

Ring partivännerna i Halland och fråga. De tycker inte så.

Mona Sahlin påstår att vårdvalsmodellen slår hårt mot socialt utsatta delar samtidigt och resurserna flyttas till välmående områden. Sahlin påstår att det delvis beror på att läkarna flyttar till innerstaden vilket leder till att antalet vårdcentraler minskar i ytterområdena.

Här visar hon sin okunnighet.

Vårdval innebär att patienten väljer vårdcentral. Öppnar 10 nya centraler i Stockholms innerstad så var skall de hitta patienter? De får ju inte ett öre av Stockholms läns landsting om man inte har patienter. Och finns det inte behov av fler centraler i centrala Stockholm kommer flera privata att få slå igen.

Hon har missat hela poängen med vårdval att politiker minskar sin makt och styrning och patienten får själv välja.

Men här går tydligen skiljelinjen mellan alliansen och (s). Socialdemokraterna tror att politiker är bäst på att välja och styra. Alliansen tror att den enskilda människan, patienten, skall ha makt och valfrihet över hur man får sin vård.

Vem vann? Absolut Filippa Reinfeldt. Mona Sahlin är för svepande och okunnig.

Noterar att även Birger Schlaug delar uppfattningen att Filippa Reinfeldt var duktig.

PS!Missade ni debatten. Gör som jag gjorde, se den på SVT Play. DS!

DNAftonSvd

Inga kommentarer: