tisdag, augusti 07, 2007

Bra tänkt och Fel tänkt

Antalet nya städbolag ökar kraftigt. Givetvis har det att göra med regeringens förslag och riksdagens beslut att införa avdrag för hushållsnära tjänster.

Ett beslut som inte bara kommer att ge jobb utan även flytta städning från svart till vit sektor.

Avdragsgilla tjänster är bland annat städning, enklare klädvård, matlagning, disk, enklare trädgårdsskötsel, snöskottning och barnpassning.

För att få göra avdraget ska den sammanlagda arbetskostnaden vara minst 1 000 kronor (inklusive moms).

Egentligen inget konstigare än att det då och då funnits ROT avdrag. Någon har snickrat hemma hos dig och du har fått avdrag.

Bra tänkt av regeringen när man införde detta förslag. Fel tänkt av vänsterpartierna som sa nej. Ofta med vulgärargument som att ingen skall behöva ta hand om andras skit.

Näh, så alla elever städar i skolan. Alla städar på sina arbetsplatser osv. Jasså.

Jag tror inte man vågar säga i valrörelsen 2010 att avdraget skall bort vid valvinst. Då kommer många vara sysselsatta med jobb som har med avdraget att göra. Döda en hel bransch är inget bra vallöfte.

Fel tänkt är det också av Svenskt Näringslivs Urban Bäckström.

Svenskt Näringsliv tror att en borgerlig regering gentemot dem skall agera som en (s)-regering gör mot LO. Så att Svenskt Näringsliv precis som LO kan ”beställa” lagförslag.

I en debattartikel i DN så menar Urban Bäckström att ” Alliansregeringens tunga statsråd följer inte med sin tid och missbedömer vad väljarna vill” och fortsätter ” den borgerliga alliansen styr landet utan att förstå vad väljarna vill”.

Till stöd för dessa påståenden så hänvisar han till en opinionsundersökning av Synovate Temo som man har beställt.

Som vanligt är det vanskligt att dra slutsatser av sådana undersökningar. Som man frågar får man svar. Man har dessutom delat in de som svarat i ”stabilt vänster”, ”blockbytarna” och ”stabilt borgerliga.”

Som stöd från resultat i undersökningen påstår Urban Bäckström att önskan om lägre skatter, och bättre villkor för entreprenörer och företagares skulle vara skälet till att alliansen vann valet. Han tittar särskilt på blockbytarna och drar dessa slutsatser.

Det är en mycket vansklig tolkning. Jag skall bara ta ett exempel på hur fel det är att dra slutsatser på detta sätt.

En av frågorna man skulle instämma i eller inte var:

”Företagen borde själva få avgöra vilka de vill anställa och säga upp"

45 % av blockbytarna instämde. Av de stabilt borgerliga instämde 51 % och av de stabilt vänster instämde 22 %.

Om man räknar snabbt finns det alltså en majoritet bland svenska väljare som inte instämmer i påståendet. Bland alliansväljare ungefär 50-50. Knappast ett klart mandat för regeringen att driva frågan.

Dessutom finns det ju en risk att om alliansen hade drivit frågan så hade kanske de 49 % av stabilt borgerliga väljare som inte instämmer i påståendet blivit blockbytare till vänster.

Något att fundera på hos Svenskt Näringsliv.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jodå, när ni har sänkt eller tagit bort skatten för de mest välbeställda genom avskaffandet av fastighetsskatten och höjt levnadskostanden för alla som bor i bostadsrätt gemom högre reavisntskatt och årlig ränteavgift på uppskjuten reavinst utan att kompensera bostadrättinnehavarna på något sätt, samt höjt akasseavgiften, trafikförsäkringen och sålt ualla hurerätter och sjukhus så kan nog alla neoliberaler tycka att sverige är på rätt väg, att sen ha mage att påstå att nuvarande högkonjuktur är allainsesn förtjänst visar på ett enögt synsätt

TOMMY RYDFELDT sa...

Ett tips. Innan du lämnar kommentarer så är det bra att ta reda på fakta, och Pär Nuder m.fl är inga bra källor i det avseendet.

Du kanske inte förstår varför bostadsrättspriserna höjs? Jo det har blivit billigare att bo i bostadsrätt. Schablonskatten är borta. Fastighetsskatten har sänks och avskaffas 1/1 2008.

De flesta skall ju bo där så driftskostnaden är den viktigaste. Inte hur man skall beskatta eventuellt vinst. Visste inte att vänstern var så mån om klippare som köper och säljer bostäder?

Skatten har också sänkts för alla löntagare. Men det kanske du missat?

Jag förstår att det känns i vänsterhjärtat att man förlorade valet därför man inte kunde ordna arbetslösheten, som nu minskas rejält av en alliansregering. Och det måste kännas ännu värre när alliansregeringen får beröm av Moodys för allt du ogillar.

Jag citerar:

"Den stora offentliga sektorn och några av värdens högsta skatter är ett fortsatt problem för Sverige, och i en globaliserande ekonomi så är det ofta högskatteländer som får strukturella problem. Men den nuvarande mycket aktiva finans- och arbetsmarknadspolitiken förbereder Sverige på ett sätt som många andra europeiska länder borde vara avundsjuka på".

Och så skriver man om pensionssystemet:

"....samt ett pensionssystem som är förberett för ett demografiskt skifte med äldre befolkning leder sammantaget till att Sverige ligger före de flesta andra länder med det högsta kreditbetyget Aaa."

Vem var sjukvårds- och pensionsminister när det infördes i samarbete med (s)? Jo Bo Könberg (fp).