fredag, december 28, 2007

Hur kunde socialdemokraterna tänka sig exportera vapen till Pakistan?

Mordet på Benazir Bhutto är ju ytterligare ett steg bakåt i Pakistan för demokratin.

Al-Qaida uppger att organisationen ligger bakom attentatet på Benazir Bhutto. Det är ju inget vi vet något om idag. Al-Qaida kan ha behov av att frmställa sig som viktigare än vad man är. Tyvärr finns det många krafter som vill sabotera alla tankar på demokrati i Pakistan.

Pakistan är ett land i oerhört behov av demokrati och fredlig utveckling.

Jag kan inte se någon annan lösning än demokrati för att lösa de problem landet har. Allt från interna terrorister, terrorister från andra länder som har Pakistanska berg som tillflygsort till den alltid levande konflikten med Indien. En konflikt som brukar kunna hållas på en nedfryst nivå när det finns demokratiskt valda ledare i både Pakistan och Indien.

Och det känns minst sagt olustigt och oroande att ett land som kanske är på gränsen till sammanbrott också är en av världens kärnvapenmakter.

Det var detta land som den tidigare socialdemokratiska regeringen faktiskt kunde tänka sig sälja krigsmaterial till Pakistan och gjorde det.

Såhär säger reglerna.

Tillstånd till vapenexport bör inte godkännas till:

stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat,
stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt,
stat som har inre väpnade oroligheter, eller till
stat där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer.


Hur kunde man tycka att Pakistan uppfyllde detta? Kan vi få ett besked av Mona Sahlin (bilden)?

Hon satt ju i den regeringen.

2006 exporterades krigsmaterial till ett värde av 1,2 miljarder till Pakistan.

Folkpartiet och Birgitta Ohlsson har varit starkt kritiska mot detta. (Tack Folkpartiet i Nacka för tips och länkar)

Och Inspektionen för strategiska produkter (ISP) meddelade 26/11 i år följande:

”ISP följer noga händelseutvecklingen i Pakistan och tills vidare godkänns inga nya affärer, ingångna avtal honoreras och följdleveranser prövas från fall till fall.

Om ett FN-, EU- eller OSCE-embargo införs så avstannar alla leveranser, vilket är en konsekvens av att ett ovillkorligt hinder föreligger".


Ännu ett städuppdrag efter socialdemokraterna.

Idag skriver Fatima, Mathias Sundin också om Pakistan.

Inga kommentarer: