lördag, december 29, 2007

Monas desperata vädjan

Idag skriver Mona Sahlin tillsammans med två skolfackliga företrädare och socialdemokraternas skoltalesman på DN-debatt om att (s) vill ha en uppgörelse om skolpolitiken med regeringen.

Varför?

Skolpolitiken är ett problem för socialdemokraterna. Internt så finns det stort stöd för den skola som vi har idag. Inga betyg eller krav får förekomma.

Att svenska skolan har stora problem med både kunskap, studiero och ordning vägrar dessa personer förstå.

När Jan Björklund (Foto: Kristian Pohl) lägger fram sina förslag blir han direkt majoren.

Bloggar som hävdar att de är socialdemokrater använder följande omdömen om Jan Björklund:

Såhär skriver Johan Sparrman under rubriken ”Majoren fel ute igen”:

”Förslagen som droppar ut från utbildningsdepartementet är bara enkla lösningar på svåra problem. Ordningsbetyg, beslagtagande av mobiler och tuffare tag mot eleverna är inte det som kommer lösa problemet med utanförskapet i den svenska skolan.”

Ytterligare en företrädare för flumskolan.

Helle Klein på Aftonbladet väljer att allmänt kalla Björklund för majoren och företrädare för betongliberalismen. Konstruktivt av en politisk kommentator.

Laila Naraghi är också en konstruktiv person. Konsekvent kallar hon Jan Björklund för major Björklund på sin blogg.

Ingemars blogg skriver: ” Alla goda krafter måste därför skapa opinion mot Björklunds re-make av den svenska skolan som trots sina brister är den mest demokratiska och mest klassintegrerande fortfarande.”

Magnus tankar propagerar för obehöriga lärare och glömmer givetvis inte att kalla Björklund för major.

Och så fortsätter det. Citaten ovan är bara några jag tagit med slumpvis.

Förresten varför anser socialdemokrater att ordet major är det värsta skällsord man kan komma på? Eller är general värre? Jag tycker det är ett förakt för en hel yrkeskår.

Till detta kan läggas att partikongressen 2005 körde över (s)-regeringen som ville ha nationella prov från årskurs. Kongressen sa nej.

Med denna bakgrund är det inte svårt att förstå att Mona Sahlin är desperat att få en uppgörelse med regeringen i skolpolitiken. Alla undersökningar visar starkt stöd för Jan Björklunds skolpolitik.

Hon måste få bort frågan från valet 2010 och hon vet att kongressen inte lär ta ett program som lägger om kursen rejält i skolpolitiken. Men finns det en uppgörelse med alliansen så ställer hon partiet inför ett fullbordat faktum.

Hon vet dessutom att vinner hon valet 2010 är det helt kört. Vänsterpartiet är ju ännu flummigare än vissa socialdemokrater och inget lär hända i skolpolitiken.

Frågan är bara, varför skall alliansen hjälpa Mona Sahlin med sina interna problem och ge henne bättre möjligheter att vinna valet 2010? Varför skall alliansen kompromissa så att Sveriges elever får en sämre skola än vad de skulle få med regeringens förslag?

Vill socialdemokraterna ha en ny skola i Sverige? Rösta då ja till regeringens förslag. Så enkelt är det.

Uppdaterat 15.42

Utbildningsminister Jan Björklunds svar till Mona Sahlin är givetvis avvisande. Varför skall regeringen ge upp skriftliga omdömen för att få en uppgörelse med (s)?

Varför skall folkpartiet och regeringen hjälpa Mona Sahlin att lösa ett internt problem?

På lärare och elevers bekostnad?

I skolpolitiken är socialdemokraterna hopplöst efter. Hade det varit en omsorg om skolan och eleverna hade socialdemokraterna 12 år på sig att göra något. Men inget hände. Försök att förändra avvisades av socialdemokratiska partikongresser.

Mona Sahlins utspel är bara en omsorg om partiet och hon vill ha bort frågan från valet 2010.

Den hjälpen får hon nog söka hos andra än folkpartiet. Jan Björklund kommer med glädje att debattera skolan med Mona Sahlin inför valet 2010.

Då får vi se om hon fått med sig partikongressen 2009 eller om partistyrelsen förlorar omröstningen som man gjorde 2005.

Jan Björklunds uttalande är ett klart besked:

- Sverige måste lämna flumskolan genom mer fokus på kunskapsresultat. Ju fler som står bakom sådana reformer desto bättre. Skriftliga omdömen med tydliga besked till föräldrarna är därför ett viktigt beslut, som kommer att fattas under våren 2008.

Inga kommentarer: