torsdag, december 27, 2007

Jag fick en felaktig betalningsanmärkning

I slutet av 90 talet skulle jag teckna ett abonnemang för mobiltelefon. Inga problem, det godkändes men när jag fick hem en kopia av den upplysning som togs stod det att jag hade en betalningsanmärkning pga utebliven betalning till Radiotjänst. Precis som Lars Adaktusson på TV 8 fått.

Givetvis reagerade jag direkt. Men jag förstod vad det var. Nästa 2 år innan hade jag fått en uppmaning av kronofogdemyndigheten att betala TV-licens. Jo jag betalar faktiskt sådan sedan 1980.

Men eftersom jag betalat den flera veckor innan så pratade jag med dem och lämnade en kopia på att betalningen gjort. Allt var Ok och jag trodde misstaget att uppmana mig att betala var ur världen.

Men det var det ju uppenbart inte då jag hade fått en betalningsanmärkning.

Så jag tog kontrakt med kronofogden på nytt. De meddelade att de inte kunde göra något då Radiotjänst var som en myndighet. Kronofogden ifrågasatte aldrig om det fanns en skuld och man kunde inte bestrida den som man kudne med en privatskuld.

Så kontakt med Radiotjänst. Där fick jag prata med en ovanligt dum och korkad människa som inte ville hjälpa till. Linjen var att de aldrig gör fel. Och när argumenten var slut så sa hon bara att alla som betalar efter förfallodagen får skylla sig själv.

När jag frågade om alla som betalar någon dag sent får betalningsanmärkningar la hon på luren. Nytt samtal med annan person, som var vänligare, gav samma besked. Radiotjänst tänkte inte hjälpa till trots att jag hade kvitto på betalning och det måste ha varit deras rutiner som inte registrerat betalningen.

Tillbaka till kronofogden som hänvisade tillbaka till Radiotjänst.

Jag ringde då till UC som jag fått kopia av kreditupplysningen av, och förklarade mitt dilemma.

En hjälpsam och mycket förstående person bad mig skicka in alla uppgifter till dem. Efter en vecka fick jag beslut att de hade rensat uppgiften efter att tagit del av mina uppgifter och kvitton.

Jag begärde då ett registerutdrag och mycket riktigt var uppgiften borta.

UC gjorde det som myndigheter uppenbart inte kunde hjälpa mig med. För mig var det viktigast att anmärkningen inte fanns i UC:s register. Efter ytterligare något år försvann den med automatik hos kronofogden.

Nu skall lagen ändras. Det meddelar finansminister Anders Borg (m) och folkpartisten Carl B Hamilton (på bilderna) i Svenska Dagbladet idag.

Såhär skriver dem:

"I en promemoria som skickas på remiss föreslås att det i lagen om behandling av uppgifter i kronofogdemyndighetens verksamhet tas in en rättelsebestämmelse där begreppet ”missvisande” används, och sålunda kan tillämpas på de aktuella fallen.

På grund av databasens diariefunktion, kan dock uppgifter inte raderas helt och hållet. ”Missvisande” uppgifter ska däremot kunna blockeras. För att kronofogdemyndigheten inte ska tvingas lämna ut blockerade uppgifter om de av utomstående begärs utlämnade med stöd av tryckfrihetsförordningen föreslås en särskild sekretessregel för de blockerade uppgifterna.

Slutligen föreslås en ändring i kreditupplysningslagen av innebörden att blockerade uppgifter skall gallras och alltså inte får ­användas vid kreditupplysning.

I och med dessa förändringar bör vi nu komma till rätta med problemet att människor som på felaktiga grunder har hamnat i kronofogdens register inte har kunnat få rättelse. Därmed ökar rättstryggheten för enskilda och i förlängningen förtroendet för våra myndigheter.”


Regeringen städar på nytt upp efter socialdemokraterna.

2 kommentarer:

alexander3162 sa...

Det förvånar inte mig.

De ska erbjuda tjänster, inte problem.

Nyligen svårigheter med radiotjänsten, beroende på deras dåliga service, samt deras nästan facistiska aktituder.

Problemet börjat med att de skickat räkningarna till ofullständigt adress vilket innebörde att räkningar betalades fel, och sedan som resulterade i kronofogden.
De påstår de gjort rätt.

Lång innan, i stället för räkningen för mars,april, maj, fick vi räkningen för juni, juli, augusti. Betalade det men blev fundersamma. Ringde omgående angående detta.
Hon var tveksam men lovade att pengarna som betalades skulle betala mars, april, maj samt att hon skulle titta över vad hade hänt och höra av sig vid behov.
Tänkte inte mer på detta, hade nog med problem, efter ett brand vi haft som spökade.

Ett tag senare kom ett brev från kronofogden.

När jag ringer och ber om en förklaring, vill de inte tala med mig.
"Vi kommer inget vidare med att diskutera. Och samtalet du talar om aldrig existerat".

"Vi skickat räkningar och påminnelser till samma adress som står i skatteverket".
När det visar sig att skatteverket har rätt adress, då säger hon att "då är vårt fel som gett RT en ofullständigt adress".

Alltså, med andra ord, att de skickat räkningar till fel adress skulle inte erkännas som deras fel.

Av två räkningar de skickat kom en. En till kom mycket senare, tack att en granne gissade sig fram att det kunde vara till oss.

Att jag ringt angående detta det var någonting vi hittade på.
De bestämt sig på att skicka oss till kronofogden, punkt slut.

Att rätt ska vara rätt verkar inte vara något. Att inte tappa ansikte verkar viktigare.

Har ett mycket omtyckt familjeföretag, tillverkar högkvalitativ thai mat, som vår kundkrets uppskattar. Men detta kan innebära att vi går i konkurs.
Ett familj företag, där vi har ett barn på 7 år.
Det är inte vi som skrev fel adress på kuvertet, vi försökte lösa problemet i tid. Ett företag behöver kredittrovärdighet för att överleva.

Svart att faktureras av grossisterna i flera år eftersom fått anmärkningar och vi får se om vi kan överleva detta. Det mest logiska är att vi inte gör det, förlorar huset i Stockholm som står som pant, får inget plats att bo och inga inkomster. Trots att vi inte gjort fel.

Det roliga att vi anmält Tv innehav själva.
Dumt?
Börjar tro det.
Hade inte gjort det, hade företaget ett framtid, och likasånt min 7åring.

Anser helt omoraliskt. Bättre ord bör finnas, men finner ej dessa.

alexander3162 sa...

Det förvånar inte mig.

De ska erbjuda tjänster, inte problem.

Nyligen svårigheter med radiotjänsten, beroende på deras dåliga service, samt deras nästan facistiska aktituder.

Problemet börjat med att de skickat räkningarna till ofullständigt adress vilket innebörde att räkningar betalades fel, och sedan som resulterade i kronofogden.
De påstår de gjort rätt.

Lång innan, i stället för räkningen för mars,april, maj, fick vi räkningen för juni, juli, augusti. Betalade det men blev fundersamma. Ringde omgående angående detta.
Hon var tveksam men lovade att pengarna som betalades skulle betala mars, april, maj samt att hon skulle titta över vad hade hänt och höra av sig vid behov.
Tänkte inte mer på detta, hade nog med problem, efter ett brand vi haft som spökade.

Ett tag senare kom ett brev från kronofogden.

När jag ringer och ber om en förklaring, vill de inte tala med mig.
"Vi kommer inget vidare med att diskutera. Och samtalet du talar om aldrig existerat".

"Vi skickat räkningar och påminnelser till samma adress som står i skatteverket".
När det visar sig att skatteverket har rätt adress, då säger hon att "då är vårt fel som gett RT en ofullständigt adress".

Alltså, med andra ord, att de skickat räkningar till fel adress skulle inte erkännas som deras fel.

Av två räkningar de skickat kom en. En till kom mycket senare, tack att en granne gissade sig fram att det kunde vara till oss.

Att jag ringt angående detta det var någonting vi hittade på.
De bestämt sig på att skicka oss till kronofogden, punkt slut.

Att rätt ska vara rätt verkar inte vara något. Att inte tappa ansikte verkar viktigare.

Har ett mycket omtyckt familjeföretag, tillverkar högkvalitativ thai mat, som vår kundkrets uppskattar. Men detta kan innebära att vi går i konkurs.
Ett familj företag, där vi har ett barn på 7 år.
Det är inte vi som skrev fel adress på kuvertet, vi försökte lösa problemet i tid. Ett företag behöver kredittrovärdighet för att överleva.

Svart att faktureras av grossisterna i flera år eftersom fått anmärkningar och vi får se om vi kan överleva detta. Det mest logiska är att vi inte gör det, förlorar huset i Stockholm som står som pant, får inget plats att bo och inga inkomster. Trots att vi inte gjort fel.

Det roliga att vi anmält Tv innehav själva.
Dumt?
Börjar tro det.
Hade inte gjort det, hade företaget ett framtid, och likasånt min 7åring.

Anser helt omoraliskt. Bättre ord bör finnas, men finner ej dessa.