lördag, december 29, 2007

Kampen för nattöppen närakut i Kungsbacka går vidare

Strax före jul fick jag svar av Franklin Eck(m) och Bo Karlsing (s) om nattöppen närakut. De är givetvis negativa till nattöppet. Men kan inte förklara varför det finns 8 miljoner till hyrläkare men inte 3,6 miljoner till nattöppen närakut.

Såhär såg mitt svar i Kungsbacka Posten ut.

Vi kommer att fortsätta kämpa för nattöppen närakut

Givetvis fick jag ett negativt svar från Bo Karlsing (s) i Kungsbacka Posten 18/12 när det gäller nattöppen närakut.

Han gömmer sig bakom verksamhetscheferna, påstår att de är de som styr vården, och att pengar för nattöppen närakut skulle minska tillgängligheten på dagen.

Men var ifrån kommer de 8 miljoner man lägger på hyrläkare 2007? En merkostnad på 4 miljoner? Minskar inte det tillgängligheten eller tillför närsjukvårdsstyrelsen de pengarna?

Argumenten hänger inte ihop.

Det gör det inte heller för Franklin Eck (m) när han replikerar mig i denna tidning 20/12.

Inte heller Franklin Eck kan förklara att det finns 8 miljoner till hyrläkare men inte 3,6 miljoner till nattöppen närakut.

Franklin är åtminstone ärlig när han tycker att akutfall skall åka till Göteborg, Varberg och Halmstad. Men varför har vi då en närakut?

I Göteborg begriper man att det är orimligt med långa väntetider på akutsjukhusen. Där planeras just nu närakuter varav en nattöppen.

Men närsjukvårdsstyrelsen, Bo Karlsing och Franklin Eck tycker uppenbarligen att det är i sin ordning att vi inte kan få vård i Kungsbacka på natten och hänvisa till akuter med ibland långa väntetider i Varberg på Sahlgrenska och Östra.

Jag skall ge moderaterna en eloge. Man har hela tiden bekämpat nattöppen närakut. Och står för det.

Socialdemokraterna har däremot spelat falsk och inför valet 2002 lovade man att ”jourverksamheten skulle vara kvar i samma omfattning”. Det kunde inte tolkas annat att den skulle vara kvar även nattetid. Bo Karlsing och (s) bröt detta vallöfte. Till skillnad mot (s) håller folkpartiet sina löften. Vi kommer vid lämpliga tillfällen fortsätta att ta upp frågan om nattöppen närakut.

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspolitiker

1 kommentar:

Farmorgun sa...

Förklaringen till Socialdemokraternas negativa hållning i fråga om nattöppen akutsjukvård kan sökas hos experterna inom Socialstyrelsen. Här i Norrtälje har vi efter ett folkligt uppror en försöksverksamhet under en hatt som kallas Tiohundra AB och Tiohundranämnden för att landstingets s-politiker ville lägga ner den nattöppna sjukhusakuten. Men, det är väl bara en kringgående rörelse.