torsdag, december 27, 2007

Övervakningssamhället kryper närmare

Enligt tidningen Riksdag & Departement så har regeringen uppdragit åt en utredare att ta fram regler så att polisen har rätt att få veta IP-adresser även när brottet bara kan ge böter, alla brott så fort det finns en misstänkt.

Men regeringen vill också att utredaren ser över om inte uppgifterna om IP-adresserna ska lämnas ut även när polisen är i inledningsskedet av en utredning, ”innan det finns någon skäligen misstänkt gärningsman”. Som tidningen noterar, det ska med andra ord kunna bli en spaningsmetod för att försöka ringa in misstänkta

Det borde sitta i ryggraden hos regeringen att vara försiktig med allt som kan försämra den personliga integriteten. Som kan innebära ytterligare ett steg in i övervakningssamhället.Men till min förvåning gör det inte det.

Som tur är så har man bara lämnat direktiv. Jag är mycket säker på att när utredaren kommer med sitt förslag blir det rejäl debatt och det är lång väg till en proposition. Men att man tänker i dessa banor gör mig orolig.

Man behöver inte använda en metod bara för den är tekniskt möjlig. Man behöver inte få fast alla brottslingar om det i sin tur innebär inskränkningar i andra oskyldiga människors frihet och att vi övervakas.

Kommer någon snart med idén att alla skall ha obligatorisk GPS på sig så samhället alltid vet var vi är och var vi har varit?

Inga kommentarer: