fredag, december 28, 2007

SMS lån = Vårdslös kreditgivning?

Var fjärde ung människa som beviljas ett så kallat SMS-lån har redan betalningsanmärkningar hos kronofogden.

Och det ligger väl i hela affärsidén att korta lån på små summor, med orimlig ränta, är till för personer som inte kan låna på normal väg.

Säkert har dessa företag räknat med att 30 % inte skall betala tillbaka. Men räntan och avgifterna är så höga för dem som betalar att det ändå blir en hygglig vinst.

Nu höjs det röster för att man skall tvinga bolagen att ta kreditupplysning. Men vad hjälper det? Man kommer ändå att bevilja lånen i stor uträckning.

I lagen finns ett begrepp ”vårdslös kreditgivning2.

Jag tycker att riksdagen skall förtydliga detta begrepp så att om en person med betalningsanmärkningar beviljas en kredit på så lösa grunder som SMS-lånen skall detta betecknas som vårdslös kreditgivning. Så om betalning uteblir och frågan prövas i tingsrätten så dömer rätten att den som lånat pengarna inte behöver betala.

Gör man detta så kommer bolagen antingen få skärpa sin kreditgivning ordentligt eller så lägger man ner för det inte blir lönsamt.

Givetvis skall personer med betalningsanmärkningar kunna få krediter men då skall det framgå i en utredning att personen klarar att betala tillbaka lånet och även amortera på eventuella skulder eller att inget skuldsaldo finns.

Man borde också kräva att låneansökan skrivs under personligen eller via bank-ID.

Inga kommentarer: