tisdag, december 18, 2007

Låt Lavaldomen starta sansad diskussion

EG domstolen skriver i domen i det så kallade Lavalmålet:

”Stridsåtgärderna måste vara grundade på tvingande hänsyn till allmänintresset. Domstolen anser att en blockad av byggarbetsplatser kan vara ett sätt att garantera utsända anställda deras arbets-och anställningsvillkor. Men stridsåtgärderna kan inte vara motiverade av att tvinga fram en anslutning till byggnadsavtalet.”

Slutsatsen är att byggnads blockad inte var motiverad och därmed olaglig. Nu skall Arbetsdomstolen ta upp frågan igen och lär då gå på Lavals linje. Vilket domstolen måste göra i liknande fall i fortsättningen.

Man kan antingen försöka kringgå domen och gräva ner sig i skyttegravar.

Låt istället denna dom bli start för en sansad diskussion hur man använder blockader. Hur rimligt det är att blockera arbetsplatser där ingen är eller vill bli medlem.

Ta inte bara upp just denna aspekt med utländska företag. Låt oss slippa fler blockader som den mot salladsbaren. Och gäller det i denna dom att stridsåtgärderna inte kan vara motiverade för att tvinga fram en anslutning till kollektivavtal måste det gälla även när man blockerar restauranger och liknande småföretag.

Blockaden mot salladsbaren bröt uppenbarligen på EG:s regler

I Sverige har vi tradition att arbetsmarknadens parter löser dessa frågor. Men nu finns det även lagstiftningsaspekter. Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (m) (bilden) bör snarast ta initiativ till en omfattande diskussion mellan regering, opposition och arbetsmarknadens partner för att hitta nya sätt att möta framtiden på arbetsmarknaden.

Där vi slipper blockader som den mot Laval och salladsbaren i Göteborg.

DN1,DN2,DN3,DN4

4 kommentarer:

Guderian sa...

men hur sansade brukar fackföreningar vara då de känner at deras makt är hotad?

inte särskilt va? nä jag tror nog att vi för se en eskalering av stridsåtgärder nu,,

men de gräver endast sin egen grav,,,

Lasse sa...

Jag kommer nog att ändra inställning till EU medlemskapet nu
innan denna dom var jag en varm anhängare.
Men nu inser jag att människor som gillar social dumping och lönediskriminering uppenbarligen styr i denna domstol

NEJ jag vill nog inte vara med längre och uppmanar LO att som organisation
Alvarligt överväger att dra tillbaka stödet till medlemskapet.


Lars Eriksson
( Lasse)

TOMMY RYDFELDT sa...

Till Lasse.

Isolera Sverige med egna hemsnickrade regler i en öppen global värld är knappast lösningen.

Och varför tror vi att vi är så duktiga?

Den misslyckade integrationspolitiken och utanförskapet för invandrare, sjukpensionärer och arbetslösa är den största sociala dumpning som något land ägnat sig åt.

Staffan V sa...

Ja, det är väl bara att EU-anpassa sig och lagstifta om kollektivavtal istället för att lösa det avtalsvägen.