tisdag, januari 08, 2008

Ekologiskt och närproducerat i Landstinget Halland

Idag får jag i tidningen Norra Halland publicerat en insändare i ämnet ekologisk/närproducerad mat.

Insändaren säger det mesta.

Landstinget Halland börjar satning på ekologiskt/närproducerat

Ekologiskt odlade frukter och grönsaker är nyttigare än konventionellt odlade, visar resultat från en stor EU-studie,

Jag är inte förvånad. Ekologiskt och närproducerat smakar mycket bättre. Kyckling är ett bra exempel där det finns allt från ekologisk kyckling till frusen med en massa vatten i sig. Smaken går inte att jämföra överhuvudtaget.

Landstinget Halland har ingen policy om servering av ekologisk och närproducerad mat. Det innebär att köket på Varbergs sjukhus har ungefär 6-7% ekologisk mat och köket på länssjukhuset i Halmstad bara några promille.

Köken på de båda sjukhusen drivs av Landstingsservice. Det är sjukhusen som beställer och köper och de har av kostnadsskäl visat dåligt intresse att köpa ekologiskt och närproducerat.

Eftersom Landstinget ännu inte tagit ett principbeslut har styrelsen för Landstingsservice, som producent av maten, tagit ett eget beslut att öka andelen ekologiskt och närproducerade livsmedel till att omfatta minst 10 % under 2007 - 2008.
Målet kan verka lågt men efter 2008 bör det vara möjligt öka andelen. Förhoppningsvis får vi då också ett principbeslut i Landstingsfullmäktige så att sjukhusen får krav på sig att köpa en viss andel ekologiskt och närproducerat.

Jag vill inte sätta en bortre gräns för hur mycket ekologiskt och närproducerat man kan köpa. Ökar efterfrågan så brukar utbudet också öka och därmed kan köpen hela tiden öka.

När det gäller ekologiskt kontra närproducerat finns det närproducerade varor som kanske till 95 % är ekologiska. Mot detta ställs ibland ekologiska varor som åkt jorden runt.

Jag är övertygad om att en sådan närproducerad vara har mindre miljöpåverkan än vad ekologiskt vara har som åkt jorden runt. Därför är beslutet vi tog mycket bra utformat.

Den patient som ligger inne på sjukhusen skall veta att maten är näringsriktig, smakar bra och är producerad med så lite miljöpåverkan som möjligt.

Tommy Rydfeldt (fp)
Ledamot i styrelsens för Landstingsservice


Uppdatering 13:45

Vad vi äter är inte bara viktigt för den som ligger på sjukhus. Vi vill väl alla ha välsmakande mat som är näringsriktig och produceras på miljömässigt bästa sätt.

Hittade två ariklar i Svd om klonad mat och att vi skulle fått sämre mat efter vårt EU inträde.

Som konsument har man valet att inte köpa dålig mat. Använd detta vapen.

1 kommentar:

Luft till salu sa...

Exakt. Det är bara vi konsumenter som kan välja vad vi ska köpa och äta. Om fler väljer att handla sund mat så blir den på sikt billigare och den osuunda maten försinner från marknaden. Det kommer inte hända av sig självt.