fredag, februari 01, 2008

Vårdgaranti på akuten - igen

En signatur, "En anställd" hade i Hallands Nyheter synpunkter på folkpartiets förslag om vårdgaranti på akuten. Att det från det man blir inskriven tills behandlingen är klar eller man är inlagd, får ta max fyra timmar.

Läs insändaren här.

Idag får jag in en replik i Hallands Nyheter. Läs här.

Och här kommer den i sin helhet.

Replik

Den vårdgaranti för akutbesök som folkpartiet föreslagit blir, som signaturen "en anställd" skriver i HN 29 januari, en utopi om man inte ändrar sättet att arbeta.

När man utomlands infört sådana garantier så har sjukhusen fått upp till 3 år på sig att ändra sitt arbetssätt. Det behövs också resurser för att klara en garanti.

Det var också därför jag skrev:

"Vi är övertygade om att med rätt planering och resurser kan vår duktiga personal klara detta."

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspolitiker

Inga kommentarer: