tisdag, mars 11, 2008

Integration måste tas på allvar

Integrationen av invandrare i Sverige har varit ett stort misslyckande. Det får alla partier ta på sig. Mest givetvis socialdemokraterna som regerade under 12 år, med Mona Sahlin som integrationsminister delar av denna tid, och inte gjorde speciellt mycket. Mer än på vanligt Monavis pratade en hel del vackra ord.

Förlorarna är invandrare och flyktingar i utanförskap och arbetslöshet.

Vinnare är främlingsfientliga krafter som använder detta misslyckande för att bevisa att invandring är fel och invandrare är av naturen lata och kriminella.

Ann-Charlotte Matteus beskriver i Expressen programmet Ring P1, hon kallar det rasistradio, som blivit en ventil för dem som skyller allt ont i Sverige på invandringen. Det är säkert sant att invandrade svenskar är överrepresenterade inom vissa brottstyper. Men hur har det blivit så? Den frågan borde man ställa sig.

Sverige har varit ett land där integration har varit något fult. Att kunna bevara sina rötter från hemlandet har varit viktigare. Och inga hinder har varit att bosätta sig var man vill. Inte där det finns störst chans att skapa en bra tillvaro med arbete.

Mona Sahlin har nu begripit att integration måste handla om åtminstone liten en del krav men även morötter.

Hon vill att under de första två åren skall en flykting inte ha rätt att få bestämma var man skall bo.

Synd att det skulle ta så lång tid att komma på detta. Vi hade kunnat undvika mycket av de problem som kommuner som Södertälje och Malmö har idag.

Tyvärr säger hon nej till regeringens förslag att den flykting som vill ta hit sin familj först måste skaffa bostad och arbete. Därmed blir det bara en halvmesyr igen i integrationspolitiken av Sahlin.

Folkpartiet presenterade idag sitt interna samråd om integrationen.

Viktigt budskap är att medborgarskapets värde skall uppvärderas och inte bara vara en formalitet.

Folkpartiet har ju tidigare föreslagit en språktest och går vidare med förslag om en obligatorisk kurs för att få medborgarskap som skall handla om det svenska samhället med dess rättigheter och skyldigheter, "samt om den värdegrund som samhället bygger på".

Integrationsminister Nyamko Sabuni (fp)(bilden) säger i ett pressmeddelande:

– I samrådet lyfts två centrala principer fram. Dels att alla, oavsett ursprung, har ett gemensamt medborgerligt ansvar, dels att medborgarskapet inte är en formalitet utan ett viktigt samhällskontrakt mellan staten och den enskilde. Det innebär rättigheter och skyldigheter för båda parter.

I samrådet föreslås bland annat

• att systemet med olika tidsgränser för medborgarskap beroende på varifrån man kommer avskaffas

• att särskilda medborgarskapsceremonier arrangerade av länsstyrelserna anordnas för att understryka vikten av det nya medborgarskapet

• att extra statliga bidrag satsas på projekt som syftar till att få fler utlandsfödda chefer

• att alla ansökningshandlingar avidentifieras vid anställningar inom offentlig verksamhet

• att dispens inte ska ges från viss skolundervisning på grund av kulturella eller religiösa skäl

• att medverkan till barnäktenskap kriminaliseras.

Integration måste tas på allvar. Det är glädjande att folkpartiet ligger långt framme i denna fråga.

Här är samrådsrapporten i sin helhet.

Uppdatering 16: 29

Vill vi ha städer och stadsdelar med segregering och dåliga förhållanden? Där bara invandrare bor? Nej, tror jag de flesta svarar. Och motverkar inte det integrationen?

Mona Sahlins förslag, att under de första två åren skall en flykting inte ha rätt att få bestämma var man skall bo, får nu mothugg. När hon för en gång skulle blir lite konkret och tycker något.

Tycker det är synd. Det borde finnas möjlighet till bred uppgörelse så att vi undviker de problem som många kommuner har idag. Och ser till att alla kommuner tar sitt ansvar inte bara några av våra större.

Vad är alternativet, som det är idag?

Svd1Svd2

Inga kommentarer: