tisdag, mars 11, 2008

Vad vill Kungsbacka med allmänyttan?

Inför kvällens debatt får jag och tre partivänner denna insändare införd i Kungsbacka Posten.

Vad vill Kungsbacka kommun med allmänyttan?

Ikväll skall kommunfullmäktige avgöra om man skall förhandla med Derome om en försäljning av Eksta bostads AB. Kommunstyrelsens nej är bra förslag till beslut.

EG rätten (heter fortfarande EG) säger att om en kommun vill sälja egendom skall detta göras i konkurrens. Åre kommun har fällts av kommissionen därför man sålde en tomt för billigt till Coop. Kommunen/Coop skall nu betala skadestånd på 5 miljoner. Liknande ärenden finns i Malung och på Gotland.

Kommunen måste ha en strategi vad man vill innan det övervägs att sälja något bolag eller delar av bostadsbeståndet.

Våra förslag är:

1. Starta upp utredningen om sammanslagning av Kungsbackabostäder och Eksta och bilda ett bolag för hyresrätter som har Ekstas miljöprofil,

2. Gå igenom vilka fastigheter det inte finns anledning att kommunen äger via bolag. Kungsbackabostäder äger en fastighet för butiker, restauranger och kontor vid torget. Vilken allmännytta finns det att kommunen äger sådana fastigheter?

3. Använd pengar som man får för sålda fastigheter till att bli en aktiv part på marknaden, för att i första hand bygga hyresrätter.

4. Lägg fast en ägarstrategi i kommunfullmäktige hur kommunen vill att det nya bolaget skall agera på marknaden.

Med rätt direktiv och förutsättningar kan ett sådant bolag bli en framtida viktig aktör för att skapa bostäder med hyresrätter. Låt kvällens beslut bli en avstamp för en viktig diskussion.

Ann Molander (fp)
Kommunföreningens ordförande

Ulrika Landergren (fp)
Ledamot i kommunfullmäktige

Ingrid Åkesson Hoffmann (fp)
Ledamot i kommunfullmäktige

Tommy Rydfeldt (fp)
F.d. bostadsansvarigt kommunalråd

Inga kommentarer: