fredag, mars 14, 2008

Mona Sahlin är ett problem för (s)

Synovates undersökningen om svenska folket förtroende för partiledarna, som presenteras i Dagens Nyheter idag, visar att Mona Sahlin (bilden) fortfarande är ett problem för sitt parti.

Socialdemokraterna får i opinionsmätningar kring ca: 41-44%. Och tillsammans med stödpartierna får man över 50 %.

Men Mona Sahlins förtroende ligger på 38 %. Minus 1% sedan senaste mätningen. Väljare säger de skall rösta på (s) men har inte förtroende för partiledaren.

För Fredrik Reinfeldt är det tvärtom. Moderaterna ligger strax över 20 % i opinionsmätningar men 40 % har förtroende för honom.

Folkpartiledaren Jan Björklund ligger kvar på 28 % vilket är en bra siffra med tanke på att han inte varit partiledare mer än ett halvår och betydligt över de 7-8% som säger de skulle rösta på folkpartiet.

Mona Sahlins låga siffror kan bli ett problem för socialdemokraterna precis som Reinfeldt och Björklunds siffror kan bli en tillgång för (m) och (fp).

Väljare som idag säger de skall rösta på (s), men inte har förtroende för Mona Sahlin, kommer säkert att fundera en gång till innan man röstar i valet 2010. och då kanske rösten hamnar på alliansen.

PS! Hittade via Svd ett komiskt citat från Mona Sahlin i en intervju i DI weekend. Där säger hon" "Att förändra, att fatta beslut, att ta ansvar, det är jag."

Kanske detta hade varit bättre:

"Att tala om förändring, att aldrig vara konkret och fatta beslut, att aldrig ta ansvar, det är jag"
DS!

1 kommentar:

Ch. sa...

Mona Sahlin ÄR ett problem och det är helt otroligt att (s) fortsätter satsa på henne som partiledare. Det är inte BARA alla affärer och incidenter som varit. Det är också henner FRAMTONING och NEDLÅTANDE ATTITYD gentemot dem hon talar till via media. Varför kan hon inte prata som en vanlig människa utan att hålla på och modulera rösten som om hon vore en politikens Marlene Dietrich. Och alla dessa omotiverade leenden får en att tänka på en person med dåligt självförtroende eller personlighetsstörning. Också sättet att tala till pöbeln som om de vore små barn ger ett fullständigt opålitligt intryck. Sahlin har lyfts upp av kvinnoemancipationen till en position hon inte är värdig,kompetent att inneha och inte helelr kan hantera. Det är dags att hon och socialdemokratin inder det så att vi kan få ett värdigt alternativ till alliansen!