onsdag, november 14, 2007

Är Peter Eriksson okunnig eller socialist?

Svenska politiker kommenterar i media utgången i det danska valet.

Något som borde göra miljöpartistiska väljare och fötroendevalda något bekymrade är att Peter Eriksson i DN betraktar Socialistiskt Folkeparti (SF) som ett systerparti.

Antingen är han totalt okunnig eller så vet vi nu slutligen att (mp) är ett socialistiskt parti.

För SF är ett klart socialistiskt parti med socialismen som mål. Är det Peter Erikssons mål med Sverige? Här finns deras "Princip-og Perspektivprogram"

Speciellt denna mening borde vara besvärande för miljöpartister:

"at de vigtigste produktionsmidler gradvist underlægges demokratisk samfundsmæssig styring;

Är miljöpartiet och Peter Eriksson för förstatligande av svensk industri?

Inga kommentarer: