söndag, november 11, 2007

Sverige har ingen privat vård

Felaktigt rapporterar ofta media om att Sverige har privat vård. Att vård privatiseras osv. Men den privata vården i Sverige är mer eller mindre obetydlig. Kan räknas i promille.

Däremot har vi offentligt finansierad vård utförd av privata entreprenörer. Något helt annat.

Media gör ofta det felet att man kallar entreprenader utförda av privata företag som privat vård. Inte sällan kopplar man också samman med hur vården är i andra länder inte minst USA.

Men den svenska vården är offentligt finansierad. Alla har en sjukvårdsförsäkring som ger rätt att gå till landstingets eller regionens vårdcentraler och sjukhus.

Ingen avvisas på grund av att man saknar pengar eller missat att anmäla sig till sjukvårdsförsäkring eller saknar sådan. Inget privat företag eller försäkringsbolag avgör om man skall få vård.

Ett av den amerikanska sjukvårdens största problem är att finansieringen inte är offentlig. Den sker till stora delar genom ett privat försäkringssystem. Och en hel del amerikaner hamnar utanför systemet.

I USA finns privat vård där den som betalar är ett försäkringsbolag och den som utför är ett privat vårdbolag. Staten är inte inblandad.

Försäkringsbolagets mål är givetvis att betala så lite pengar som möjligt samtidigt som man vill sälja försäkringar. Och är bolaget för nitiska så hoppar människor av sina försäkringar. En målkonflikt som man alltid har.

Men givetvis riskerar människor hamna mellan försäkringsbolagets och sjukhusets intressen.

De som idag har denna form av privat vård i Sverige är få som valt att dubbelförsäkra sig. Och de kommer säkert vara få även i framtiden.

Svensk sjukvårds största problem är att den är organiserad som en planekonomi så som den såg ut i det forna öst. Tillgång och efterfrågan möts inte. Den offentliga klinik eller vårdcentral som utför vården påverkas inte om patienterna är missnöjda med tillgänglighet och bemötande. Man utför vård enligt med sin planekonomiska verksamhetsplan och det är vad patienterna får acceptera.

Olika försök görs för att komma från planekonomi. Vårdval Halland är en modell. Patienten väljer vårdcentral. Man kan välja privat eller offentligt driven. En vårdpeng följer patienten. Offentlig och privat driven central får samma ekonomiska förutsättningar. Vårdcentralen, privatdriven eller offentlig, påverkas direkt om tillgänglighet och bemötande är dåligt. Då flyttar man givetvis till annan vårdcentral.

Det är omöjligt att utifrån mediarapportering ta ställning till den konsultrapport som kommit i Stockholm om att få in mer privata entreprenörer i vården. Även i beställarskedet. Men jag förstår att man funderingar kring dessa frågor.

Ta akutsjukhusen som exempel. Hur kan vi acceptera att det rapporteras om 10-12 timmars väntetid på akuterna? Och att man inte uppfyller vårdgarantierna?

Alla försök att komma ifrån planekonomin i sjukvården är värda att diskutera.

PS! Folkpartiet i Halland har föreslagit en vårdgaranti för akutsjukvården. För att få bort de långa väntetiderna. Läs här. DS!

Inga kommentarer: