onsdag, augusti 22, 2007

Lyssna på Skatteverket och Villaägarna

Idag redovisar skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand verkets tankar kring fastighetsskattens avveckling i en artikel i Svenska Dagbladet.

Precis som Villaägarnas riskförbund föreslår man att uppskoven avskaffas och att man därmed kan sänka reavinstskatten till minst 15 % eller kanske lägre.

Båda är värda att lyssna på. Att ha uppskov med stora skattekrediter är i längden ingen bra lösning.

Mats Sjöstrand skriver följande som jag tycker är bra:

”Grunden för ett väl fungerande skattesystem är att medborgarna uppfattar skatteregler som rättvisa och enkla att följa”

När så många remissinstanser är tveksamma till föreslagen finansiering är det bra att förutsättningslöst lyssna på dem.

De flesta tycks vara överens om att fastighetsskatten måste bort. Det gäller bara att hitta rätt finansiering.

Skatteverket formulerar detta bra.

”I takt med att fastighetsskatten har blivit allt mer betungande för många medborgare har legitimiteten för systemet minskat.

De nya regler och begränsningar som har tillkommit under årens lopp har skapat ett lapptäcke som har gjort systemet komplext och svåröverskådligt.

Därför har Skatteverket inget att invända mot att fastighetsskatten sänks och blir en låg kommunal avgift.”

Inga kommentarer: