fredag, augusti 24, 2007

Varför är kommunala bolagsstämmor slutna?

Frågan i rubriken har jag ställt mig många gånger. Det gör också folkpartiets landstingsgrupp i Halland som lämnat en motion i frågan. Och det gör folkpartiets gruppledare i landstinget Bengt Eliasson på insändarsidan i Hallandsposten idag.

Landstinget Halland är delägare bara i ett stort bolag. Hallandstrafiken vilket tas upp i motionen och insändaren.

Läs Bengt Eliassons insändare genom att trycka här.

Inga kommentarer: