måndag, juli 23, 2007

Hyrköpsrätt kan öka valfriheten

Jag har tydligen missat en artikel i fredagens Svenska Dagbladet. I den föreslår generaldirektör Ines Uusmann och professor Annika von Scheele vid Boverket något man kallar för hyrköpsrätt.

Jag citerar artikeln direkt för att beskriva vad de menar:

”Hyrköpsrätten innebär att hyra en bostad och samtidigt få ett bindande förhandslöfte, option, att få köpa just denna bostad som en bostadsrätt om ett lämpligt antal år.

Byggmästaren förvaltar och hyr ut i god kontakt med de boende under ett antal år, då de boende kan amortera av sin kapitalinsats – räntefritt – som en fast avtalad kostnad till fastighetsägaren eller ett bosparinstitut. Hyresgarantin fördelar riskerna.

Under tiden som hyresgäst tränar man upp sin förmåga att driva byggnaden tillsammans med övriga ­optionsinnehavare. Formellt förvaltas byggnaden av hyresvärden, som en gång beställde och lät bygga eller själv byggde huset.

Byggherren är under sin ägartid enligt lag ansvarig för byggnadens kvaliteter och byggnadens egen inverkan på driftskostnaderna. Fel och brister, som idag står för en ansenlig fördyring av driften, blir uppenbart olönsamma.

Efter lämpligt antal år har de boende både skolat in sig i förvaltandets vedermödor och betalat in sig räntefritt. Det ekonomiska, tekniska och sociala ansvaret kan nu gå från byggherre/byggmästare till boende.

Byggherren kan tillsammans med nya nischbanker och med stöd av kommunala hyresgarantier, ta den initiala topprisk som dagens banker inte gör, eftersom byggherren vet att det står ett BRA hus som säkerhet för risken.”


Vad vi saknar på dagens bostadsmarknad är just valfrihet. Där vi anpassar boendeformer till olika människors behov och plånbok. Antingen skall man idag köpa en bostadsrätt eller villa. Har man inte de pengarna så får man hyra i ett typiskt hyreshusområde. I de flesta fall ägt av allmännyttan, dvs. kommunen. Punkt slut.

Vi behöver fler boendeformer. Ägarlägenheter är en. Jag har tidigare skrivit om det här. I t.ex. Norge är det vanligt att om man hyr en lägenhet så hyr man en ägarlägenhet. Någon kanske äger 4-5 sådana och hyr ut. Det skapar en ny hyresmarknad. I Sverige är det svårt att få hyra en bostadsrättslägenhet. Det finns regler som begränsar möjligheten. Och ingen kan äga fler då man måste vara mantalsskriven på lägenheten.

Hyrköpsrätten tycker jag låter intressant som komplement. Kanske något för allmännyttan att testa? Regeringen borde titta på detta för det lär behövas lagändringar.

Vi har ju också den ofta bortglömda kooperativa hyresrätten. Tror aldrig den kan bli annat än något på marginalen men den finns i alla fall.

Och kompletterar man det hela med mitt förslag till bosparande tror jag vi har ökat valfriheten inom boendet avsevärt.

Inga kommentarer: